Par mums

Kvalitātes kontrole

 

A/s „Rīgas dzirnavnieks” viens no darbības pamatmērķiem vienmēr ir bijis nekaitīgas un kvalitatīvas produkcijas ražošana. 

2009. gadā A/s „Rīgas dzirnavnieks” ir izstrādāta, ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam ISO 22000 : 2005 , sertifikāta izdošanas datums 2009.gada 10. jūlijs.

Standarts - ISO 22000:2005, Pārtikas nekaitīguma vadības sistēma – prasības visām pārtikas ķēdes organizācijām, ietver starptautiski saskaņotu prasību kopumu lietošanai visā pasaulē.

Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā, tika apzinātas visas iespējamās bīstamības, kas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai, sākot no izejvielu pieņemšanas līdz gatavās produkcijas realizēšanai patērētājiem.

Efektīva un regulāra darbinieku apmācība ir svarīgs priekšnoteikums, lai sekmīgi uzturētu un pilnveidotu ISO 22000 sistēmu, tāpēc uzņēmumā regulāri notiek visu darbinieku apmācības.

ISO 22000 sistēmas ietvaros tiek pievērsta īpaša uzmanība patērētāju un klientu reklamāciju analīzei, tiek reģistrēta jebkura sūdzība. Šajā sakarā uzņēmumā ir ieviesta elektroniskā sūdzību datu bāze, kura ļauj ātrāk un efektīvāk veikt nepieciešamos korekcijas pasākumus atklāto neatbilstību novēršanai.

Sertificēta ISO 22000 sistēma demonstrē mūsu rūpes par patērētāju drošību, kas nepieļauj veselībai kaitīgu produktu nonākšanu līdz to patērētājam.

Kviešu un rudzu miltu, Herkuless ātri pagatavojamo auzu pārslu biezputru ar augļiem, ogām un Hercogs miltu maisījumu ražošana 2012.gadā sertificēta atbilstoši BRC standarta prasībām.

BRC Global Standard for Food Safety – Britu mazumtirdzniecības uzņēmumu asociācijas (British Retail Consortium) standarts ir izstrādāts, lai nodrošinātu piegādātāju atbilstību un mazumtirdzniecības uzņēmumu spēju garantēt tirgoto produktu nekaitīgumu un kvalitāti.